Микрофилтрација-предфилтри

Широк асортиман:

 • Филтер влошки со порозност од 1,5,10,20,30,50,75 и 100 мцр
 • Филтер влошки со должина 10”, 20”, 30” и 40”
 • Филтер влошки тип-полипропиленски, melt blown, празни контејнери, carbon block и др.
 • Вреќасти филтери со проток до 50 м3
 • Филтерски куќишта со една влошка со величина 10” и 20”
 • Филтерски куќишта и влошки со голем капацитет
 • Прохромски филтерски куќишта со повеќе влошки за постигнување на големи капацитети на филтрација: 3,7,15 и 22 пар

Карактеристики:

 • Со спрега на влошки со различна порозност може да се постигне апсолутно бистра вода
 • Едноставни за одржување и замена
 • Филтерските влошки во зависност од динамиката на валкање периодично се заменуваат со нови
 • Може да се остварат големи капацитети на филтрација

Примена:

 • Предфилтрација на системот за припрема на водата
 • Автономна филтрација на процесната вода
 • Предтретман за реверзна осмоза

Самоиспирачки предфилтри

Самоиспирачките филтери се исклучително погодни за филтрација на сирова вода независно од тоа дали потекнува од бунар или од градската дистрибутивна мрежа. Ваквите влошки не бараат никакви оперативни трошоци а ги штитат уредите во постројките од пробивање на механичка нечистотија како што се честички од рѓа, бигор или песок.

 • Едноставна но ефикасна работа и одржување
 • Испирањето може да биде покренато рачно или автоматски
 • Порозност 100 мцр со прохромска филтерска мрежичка
 • Пофина филтрација со помош на изменливи филтерски вреќи