BP FBR P 51 – 300

“FBR” Пречистителна станица.
Модуларен систем од 51 до 300 еквивалент жители.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:

  • За поединечни објекти и помали населби. Биолошко пречистување на отпадните води со потопен носач на биомаса, кој се користи за пречистување на санитарно-фекални и индустриски отпадни води,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи.

Норма:

  • ATV/DWA

На барање нудиме уреди со поголеми капацитети и со поинакви димензии, во согласност со потребите на купувачот.