BP SBR P 51 – 250

“SBR” Пречистителна станица.
Модуларен систем од 51 до 250 еквивалент жители.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од помали фабрики, хотели, помали населби и делови од град,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи.

Норма:

  • EN 12255