BP SHS

  • Резервоар за прехрамбена и хемиска индустрија
  • Хоризонтален
  • Цилиндричен облик
  • Самоносечки

Опис

Намена:

  • Складирање на течности за прехрамбена и хемиска индустрија,
  • Самоносечки.

Конструкција:

  • Хоризонтална цилиндрична изведба – појачан со метална конструкција,
  • Изведен од полипропилен или полиетилен,
  • Отпорен на агресивни супстанции.

Норма:

  • DVS 2202 и DVS 2205