BP SBR O/SN 4 – 40

“SBR” Пречистителна станица.
Модуларен систем од 4 до 40 еквивалент жители.
Цилиндрична изведба за вградување во зелени површини.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од семејни куќи, помали фабрики и хотели,
  • Вградување во зелена површина.

Конструкција:

  • Цилиндрична изведба со единечен ѕид,
  • Наменет за вградување во зелени површини, без оптеретувања врз уредот.

Норма:

  • EN 12566-3 и DIN 4261-2