BP SCS

  • Резервоар за прехрамбена и хемиска индустрија
  • Квадарен облик
  • Подземен – се вкопува

Опис

Намена:

  • Складирање на течности за прехрамбена и хемиска индустрија,
  • Подземен – се вкопува.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи,
  • Отпорен на агресивни супстанции.

Норма:

  • DVS 2202 и DVS 2205