Третман на води

Главна цел на нашата дејност е заштита на околината, нејзиното зачувување за идните генерации и прилагодување на дејноста кон политиката за одржлив развој на целиот регион.

597

Успешни проекти

413

Клиенти

268

Партнерства

Нашиот тим Ви стои на располагање

Клиенти