BP ASP N 30 – 150

Анаеробно-аеробна пречистителна станица.
Модуларен систем од 30 до 150 еквивалент жители.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од семејни куќи, помали фабрики и хотели, помали населби и делови од град,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи,
  • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот,
  • Уредите “ASP N/pump” се со исти карактеристики како и како и останатите “ASP N” уреди, но се употребуваат кога влезната канализација е предлабока, па економски е по исплатливо отпадната вода да се крене на помала длабочина.

Норма:

  • EN 12255