BP SBR EP 6 – 40

“SBR” Пречистителна станица.
Модуларен систем од 6 до 40 еквивалент жители – економик.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од семејни куќи, помали фабрики и хотели,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи.

Норма:

  • EN 12566-3 и ATV/DWA M 210