Уреди за искористување на дождовница

Опис

Уредот се состои од :

  • полипропиленски резервоар кој може да биде вкопан или самостоечки (на пр. во подрум),
  • самочистечки механички филтер, кој ги задржува механичките нечистотии (лисја, итн.),
  • систем за автоматско водоснабдување на куќа,
  • визуелна контрола на нивото на водата во резервоарот и автоматското надополнување (во согласност со потребите).