Техничка поддршка

При пројавување на интерес за купување на некој од нашите производи добивате:

-бесплатна техничка поддршка за истите и нивно прилагодување на Вашите потреби

-услуга за изработка на бесплатни технички решенија по Ваша мерка доколку опремата се купува во ЕХИ.

-бесплатни совети од стручни лица за специфични технички решенија како и бесплатни обуки за вградување, користење и употреба на нашите производи.

Ако имате било какви прашања или потреба од изработка на специфично решение ви препорачуваме да се консултирате на: support@ehi.mk или на тел.02 2460-075.

На нашиот веб сајт на располагање Ви се технички прашалници за изготвување на барања за понуди и каталози кои ќе Ви овозможат да бидете информирани за нашите производи и услуги.